Darbuotojai

 

Direktorė

Regina Sakalauskienė
Tel./Faks:8-(310) 571 41
mob.tel:8 612 15955
reginos.sakalauskienes@gmail.com
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 (310) 571 75
Ūkvedė
Lina Miškinienė
Tel: 8 (310) 573 10
Socialinė pedagogė
Birutė Čaplikienė
Tel:860210108
bitutec@gmail.com
Raštvedė
Birutė Rutkauskienė
Tel./Faks:(8~310) 571 41
merkines.gimnazija@varena.lt
Vyr. buhalterė
Genė Čaplikienė
Tel:(8~310) 573 10
gene.caplikiene@gmail.com
Bibliotekininkė
Margarita Leskauskienė
mleskauskiene@gmail.com
Informacinių technologijų sistemų administratorius
Dainius Žagunis
dainius.zagunis@gmail.com

Seinų g. 10, LT-65336, Merkinė, Varėnos r. sav. Kodas 190109324,
el. paštas merkines.gimnazija@varena.lt, tel/faks. (8~310) 571 41