Paslaugos

Socialinis pedagogas
Socialinio pedagogo paslaugos


Specialusis pedagogas:
Spec. pedagogo paslaugos
Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas
Vaiko gerovės komisijos nariai


Mokytojo padėjėjas
Mokytojo padėjėjo paslaugos


Rekomendacijos dėl programų pritaikymo specialiųjų poreikių mokiniams:
Pradinis ugdymas
Pagrindinis ugdymas
Specialiųjų poreikių mokinių, turinčių žymų intelekto sutrikimą ugdymas
Mokymo priemonės, didaktinė medžiaga specialiųjų poreikių mokiniams
Vadovėliai specialiųjų poreikių mokiniams
Rekomendacijos dėl programų spec. ugdymosi poreikių mokiniams pritaikymo, pasiekimų vertinimo