Apie mus

Gimnazijos vizija:

Merkinės Vinco Krėvės gimnazija – demokratiška, atvira kaitai, efektyviai dirbanti, moderni, bendruomenės siekius tenkinanti europietiška ugdymo įstaiga.

Gimnazijos misija:

Merkinės Vinco Krėvės gimnazija teikia kokybišką vidurinį išsilavinimą, ugdo kūrybišką ir kritiškai naują patirtį priimti gebantį mokinį, sudaro sąlygas efektyviam informacinių technologijų panaudojimui, mokinių saviraiškai, bendradarbiaudama su šeima ir socialiniais partneriais rengia ugdytinius sėkmingai tolimesnei veiklai.