Veikla

 

Vidaus tvarkos taisyklės

VARĖNOS R. MERKINĖS VINCO KRĖVĖS GIMNAZIJOS NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

VARĖNOS R. MERKINĖS VINCO KRĖVĖS GIMNAZIJOS MOKINIŲ TESTAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

Veiklos planas 2019 m. 
Gimnazijos 2022-2023 mokslo metų ugdymo planas
Ikimokyklinio ugdymo programa

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas
Poveikio priemonių netinkamai ugdymo procese besielgiantiems mokiniams taikymo tvarkos aprašas