Ugdymas karjerai

      Ugdymo karjerai tikslas – sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas (žinias, gebėjimus ir nuostatas apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimą), kurios yra svarbios  norint sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar darbo veiklą, pereiti iš mokymo aplinkos į darbo aplinką, taip pat tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi.

Ugdymo karjerai uždaviniai:

  • Skatinti mokinius pažinti savo asmenines savybes, interesus, gabumus, įgūdžius ir jų sąsajas su karjera;
  • Plėtoti darbo galimybių, darbo pasaulio ir profesijų įvairovės ir kaitos supratimą;
  • Ugdyti pozityvią nuostatą mokymosi ir darbo (karjeros) atžvilgiu;
  • Skatinti gebėjimus sieti savo mokymosi rezultatus, kompetencijas, gabumus ir interesus su karjeros pasirinkimais;
  • Išugdyti gebėjimus kelti gyvenimo ir karjeros tikslus ir priimti karjeros sprendimus.


        

Naudinga informacija internete:
www.lamabpo.lt
www.nrcg.lt
 www.profesijupasaulis.lt
www.ldb.lt
http://www.darbo.lt/darbas/
www.kurstudijuoti.lt
www.studijos.lt
www.karjeroscentras.lt
www.euroguidance.lt/jaunimui.htm

Siuntiniai: