Mokiniai

Grupė Grupės auklėtojas Ugdytinių sk.
IU 1 gr. Rūta Vitkauskienė, Jadvyga Stravinskienė 9
IU 2 gr. Ona Volungevičienė, Jadvyga Stravinskienė 8
PU Gražina Aranauskienė 12

Klasė Klasės auklėtojas Mokinių sk.
1 kl. Rasa Alekšiūnienė 12
2 kl. Marytė Padalskienė 18
3 kl. Zita Kulakauskienė 13
4 kl. Antanas Kulakauskas 15
5 kl. Tomas Barysas 21
6 kl. Renata Černiauskienė 24
7 kl. Rūta Prusevičienė 14
8 kl. Eglė Sabonienė 15
Ig kl. Valdas Lukšys 13
IIg kl. Alytė Katelynaitė 15
IIIg kl. Renata Varanavičienė 21
IVg kl. Asta Tarailienė 17